Jouw lijf vertelt je wie je bent

VerticalQ is gestart met een missie: de wijsheid van hoofd, hart en buik voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken zodat mensen samen kunnen dealen met de complexe vraagstukken van deze tijd.  

Dit kan alleen wanneer je weet waar jouw talenten liggen, waar jij energie van krijgt en hoe je dit omzet in samenwerkingen, dagelijkse routines en keuzes. 

In onze westerse maatschappij hebben we vooral geleerd om ons hoofdbrein te gebruiken. Dat gaat over onder andere strategie en creativiteit, het genereren van ideeën en het doordenken van plannen. We beschikken echter over meer wijsheid; wist je al dat je lijf over meerdere autonome breinen beschikt? Naast het brein in je hoofd heb je ook een brein in de hartstreek en een brein in de buikstreek. Deze zijn van grote waarde. 

Het brein in de hartstreek gaat over transformatie, vertelt ons waar we ons aan willen verbinden en hoe we mensen kunnen inspireren om een gezamenlijk doel te halen. Het brein in de buikstreek gaat over veiligheid en consolidatie, het intuïtief aanvoelen of de juiste dingen worden gedaan. 

In het bedrijfsleven zijn er weinig plekken waar de wijsheid van de drie breinen er mag zijn. Het ‘voorgevoel’ is te vaag, ‘de roze olifant in de ruimte’ wordt genegeerd, de introverte personen komen niet aan bod. Dat is ontzettend zonde en niet meer van deze tijd, want de logica waarmee we van A naar B gaan volgens een vastomlijnd stappenplan is niet meer genoeg. Daar verandert de wereld te snel voor en zijn de uitdagingen te complex. Leren anticiperen op wat er komen gaat, in het moment bijsturen en zien welk talent er op dat moment nodig is, vraagt om meer bewustzijn en inzicht in iemands sterkste talenten.  

Er is een breder en ‘’verticaler’’ perspectief nodig en juist dat biedt VerticalQ, rekening houdend met alle talenten die in je lijf aanwezig zijn. Met ons verrijkte assessment komen de drie breinen samen en dit willen we met zoveel mogelijk mensen delen. Door iedereen in “zijn of haar kracht’’ te zetten, komt er meer energie vrij en ontstaat er meer balans en ruimte voor oplossingen.