VerticalQ als toegevoegde waarde

VerticalQ laat het lijf spreken

VerticalQ laat het lijf spreken en brengt met zijn unieke en doeltreffende multiple brain assessment methode de sterkste talenten van individuen en teams in kaart. We vertellen je graag meer over de toegevoegde waarde van het VerticalQ Assessment, de verdiepende modellen en hoe het werkt in de praktijk.

Verticale ontwikkeling

Je kent de uitdrukking ‘in je kracht staan’ vast wel, wij kunnen je laten ervaren hoe fysiek ‘in je kracht staan’ voelt en vertalen dit naar een business-smart en persoonlijk talentenprofiel gebaseerd op hoofd, hart en buik intelligentie. 

Heb jij je al eens gericht op de ontwikkeling van je hoofd-, hart- en buik intelligentie? En ben je al bekend met de fantastische samenwerking tussen de drie intelligentie centra die zich in jouw lijf bevinden?

Bij VerticalQ noemen we dit Verticale ontwikkeling: het inzetten van de negen verschillende talenten en de samenwerking tussen de drie breinen die je als individu hebt. Dit multiple brain assessment geeft nieuwe inzichten in talenten die voorheen onzichtbaar waren en niet altijd begrepen werden. VerticalQ schept inzicht voor jezelf, het team om je heen en zorgt ervoor dat je in je kracht kunt staan. 

VerticalQ in het kort

VerticalQ is een multiple brain assessment methode die jou helpt de talenten van jezelf, de mensen om je heen en de dynamiek binnen je team te begrijpen.

Tijdens het assessment wordt er een persoonlijk profiel gecreëerd door te testen hoe iemand vanuit het hele lijf beweegt en opereert. De kandidaat ervaart zelf, samen met de practitioner hoe de talenten zich in kracht verhouden ten opzichte van elkaar. De vier sterkste talenten vormen het talentenprofiel. 

Antwoord op ontwikkelingsvragen

Hoe werk ik vanuit mijn energie in plaats van spierkracht?

Werken vanuit je talent gaat moeiteloos. Het VerticalQ assessment laat zien in welke talenten iemand in zijn of haar kracht staat. In vervolgcoaching leren we deze talenten bewust in te zetten, zodat iemand de intelligentie van het hart en de buik leert toepassen in de praktijk. Dit zorgt voor een completer zelfbeeld en meer energie.

Hoe creëer ik eigenaarschap binnen mijn team?

In de complexe wereld waarin we leven is de leider als ‘held’ die de instructies geeft en weet wat het beste is voor iedereen, niet langer een oplossing. We hebben leiderschap van iedereen binnen een team nodig. Dat leiderschap gaat over co-creëren en samenwerken vanuit het collectief om te werken aan een gezamenlijk doel. Hoe stap je zelf in als leider? Samen doelen halen start met het inzetten van de juiste talenten op het juiste moment. VerticalQ biedt je daarin veel inzichten.

Hoe werk ik vanuit mijn kracht en talent?

Werken vanuit je eigen talenten, begint bij het hebben van inzicht. Dit inzicht wordt bij VerticalQ niet beredeneerd vanuit het hoofd, maar wordt ervaren met het lijf. Bij het VerticalQ assessment wordt ‘gemeten’ wanneer iemand in zijn of haar kracht staat en daarmee worden de sterkste talenten blootgelegd. In het persoonlijke rapport wordt uitgelegd welke talenten dat zijn en hoe iemand zijn of haar krachten optimaal inzet.

Hoe kunnen we zorgen dat we optimaal samenwerken binnen ons team?

Het hebben van een gemeenschappelijke taal en doelstelling zorgt ervoor dat teams op hun best presteren. Door middel van VerticalQ krijgen teams niet alleen inzicht in de verschillende talenten en rollen, maar ook hoe deze talenten op elkaar afgestemd zijn, wanneer deze talenten het beste ingezet kunnen worden en vanuit welke dynamiek een talent opereert.

De waarde voor teams

Gemeenschappelijke taal

Werken vanuit je talent is moeiteloos. Het VerticalQ assessment laat zien in welke talenten iemand in zijn of haar kracht staat. In vervolg coaching leren we deze talenten bewust in te zetten, zodat iemand leert de intelligentie van het hart en de buik toe te  passen in de praktijk. Dit zorgt voor een completer zelfbeeld en meer energie.

Gezamenlijk doel

De wereld om ons heen verandert continu. Samen weten wat er nodig is om het gezamenlijke doel te bereiken vraagt om voortdurende afstemming en bijsturing. Niet alleen in wat je doet maar ook in hoe je het samen doet. Ieder talent kan een belangrijke rol vervullen in dit proces.

Inzicht in elkaars talenten

Inzicht in elkaars talenten en mogelijke bijdrage aan het collectief zorgt voor meer begrip en meer inzicht in de kracht van het team. Wanneer mensen samen kunnen werken vanuit hun talent, geeft dat energie, hebben mensen plezier, brengt dat voldoening en verhoogt het de resultaten.

Complexe vraagstukken

We leven in een complexe wereld waarin de vraagstukken die zich aandienen alleen door samenwerking en vanuit al onze wijsheid kunnen worden opgelost. Naast het brein in je hoofd, wat we allemaal goed kennen, hebben we ook het brein in de hartstreek en het brein in de buikstreek nodig.

Verdiepende Modellen

VerticalQ heeft een aantal modellen ontwikkeld die de samenhang tussen de talenten verder verdiept en de typische kenmerken van talenten in verschillende thema’s verduidelijkt. De drie breinen worden in verschillende samenwerkingsmodellen geïntegreerd en verdiept. 

Het leiden van een verandering zou je bijvoorbeeld kunnen opknippen in een viertal fases. De talenten die VerticalQ beschrijft sluiten stuk voor stuk aan bij één of twee fases binnen deze cyclus. Wanneer je binnen een team weet welke talenten je tot je beschikking hebt, kun je ook bewuster deze talenten gaan inzetten binnen de fase waarin je op dat moment opereert. 

Dé 9 talenten

VerticalQ onderscheidt 9 talenten die gericht zijn op samenwerking en persoonlijk leiderschap. Elk talent is aanwezig, maar verschilt per persoon in kracht.

Elk talent heeft haar eigen karakteristieken, een eigen focus en kent een eigen tempo en ritme. De talenten hebben ook een onderlinge samenhang. Talenten kunnen elkaar versterken en kunnen elkaars valkuilen triggeren. Dit wordt in heldere taal beschreven in het persoonlijke rapport dat elke deelnemer na het assessment ontvangt. Het rapport is de start om meer in je kracht te staan door (samen) te werken vanuit jouw unieke combinatie van talenten. 

Slide

Ik ben een Bruggenbouwer

‘’Als bruggenbouwer vind ik altijd iets gemeenschappelijks, heb ik interesse in iemands verhaal en kan ik snel schakelen. Ik krijg energie van verbindingen maken, positieve ideeën en sterke relaties.’’

Slide

Ik ben een Doener

‘’In actie ben ik op mijn best: op tempo en met de nodige uitdagingen. Ik geloof in mijn eigen kracht en ideeën en kan snel beslissingen nemen. Vanuit deze overtuiging neem ik graag het voortouw.’’

Slide

Ik ben een Inspirator

‘’Inspiratie is een kracht die mensen en projecten in beweging brengt. Ik geloof dat je mensen door verbinding en motivatie mee kan krijgen in verandering.’’

Slide

Ik ben een Perfector

‘’Verbetering is wat mij drijft en energie geeft. Ik ben betrouwbaar en hou van hoogwaardig en kwalitatief werk. Binnen een team vind ik respect en waardering erg belangrijk.’’

Slide

Ik ben een Validator

‘’Bij beslissingen luister ik graag naar mijn onderbuikgevoel: iets klopt of iets klopt niet. In mijn kracht ben ik rustig, systematisch en zorg ik voor kalmte en vertrouwen.’’

Slide

Ik ben een Denker

‘’Ontdekken brengt nieuwe inzichten met zich mee. Ik ben van de verdieping en observatie om het grote geheel in zicht te houden. Als de puzzel compleet is ben ik tevreden.”

Slide

Ik ben een Vernieuwer

‘’Geef mij één probleem en ik bied je tien oplossingen! Nieuwe ideeën en kansen geven mij energie. In dit talent ben ik creatief, flexibel, enthousiast en positief.’’

Slide

Ik ben een Integreerder

‘’Door teamwork, inclusiviteit en wederzijdse erkenning komen we samen verder.
Ik houd van harmonie, afstemming en kan goed bemiddelen tussen partijen.’’

Slide

Ik ben een Visionair

‘’Loyaliteit en veiligheid zijn mijn drijfveren. De toekomst die zich ontvouwt kan ik voorvoelen. Ik zie welke kant we op moeten gaan om onze gezamenlijke doelen te bereiken.’’

previous arrow
next arrow